نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های آسانسور در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های آسانسور داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه آسانسور در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی آسانسور سال ۱۴۰۱

اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور ، پله برقی و تجهیزات جانبی
december-month
November 11, 2022

until

November 8, 2022
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه بین المللی آسانسور ،پله برقی، بالابر و صنایع و تجهیزات وابسته
december-month
december 30, 2022

until

December 27, 2022
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی آسانسور سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید