نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های آسانسور در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های آسانسور داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه آسانسور در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی آسانسور سال 1402

چهارمین نمایشگاه بین المللی آسانسور ، پله برقی و تجهیزات جانبی
december-month

until

November 2, 2023
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه بین المللی صنعت آسانسور، پله برقی، بالابر، نقاله ها، قطعات و تجهیزات وابسته
december-month

until

December 26, 2023
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی آسانسور سال 2023

نمایشگاه آسانسور آلمان (Interlift)
december-month

until

October 19, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, آلمان

انتشار دهید