نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ملی صنایع دستی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های صنایع دستی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی صنایع دستی سال ۱۴۰۲

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری و هتلداری
december-month

until

September 26, 2023
محل برگزاری : اصفهان
نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی
december-month

until

November 22, 2023
محل برگزاری : فارس
سی و هفتمین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران ۱۴۰۲
december-month

until

February 12, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی صنایع دستی سال ۲۰۲۳

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید