نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های صنعت برق در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های صنعت برق داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه صنعت برق در سال 1400 شمسی و 2021 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی صنعت برق سال 1401

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق و اتوماسیون صنعتی (Isfahan Electro) اصفهان 1401
december-month

until

October 26, 2022
محل برگزاری : اصفهان
یست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران ۱۴۰۱
december-month
November 23, 2022

until

November 20, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه بین المللی صنعت برق
december-month
January 7, 2023

until

January 4, 2023
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی صنعت برق سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید