نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های صنعت برق در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های صنعت برق داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه صنعت برق در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی صنعت برق سال 1402

یست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 1402
december-month

until

November 14, 2023
محل برگزاری : تهران
دوازدهمبن نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ، مخابرات و صنایع وابسته
december-month

until

November 28, 2023
محل برگزاری : تبریز

تقویم نمایشگاه های خارجی صنعت برق سال ۲۰۲۳

نمایشگاه الکترونیک و محصولات الکترونیکی هند
december-month

until

September 22, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, هند
نمایشگاه صنعت برق آمریکا
december-month

until

October 16, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, آمریکا

انتشار دهید