نمایشگاه ها

بازسازی واحد پارازایلین بوعلی 2 سال دیگر به پایان می رسد

نمایشگاه ایران‌پلاست، ادبیات مذاکرات تجاری را شکوفا کرده است – نشریه اقتصاد و نمایشگاه

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پتانسیل ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد و باید پیوند بین دانشگاهیان و مراکز پژوهشی با صنعت نزدیک‌تر شود.

عادل‌نژاد سلیم مشاور شرکت نفت و گاز پارسیان در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست در مورد مزایای این نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبل گفت: ماهیت نمایشگاه در سراسر جهان ارایه و آشنایی با توانمندی‌ها و مذاکرات منجر به عقد قراردادهای تجاری است و عمده قراردادهای جدید و بازاریابی از طریق حضور در نمایشگاه‌های تخصصی امکان‌پذیر است. نمایشگاه ایران پلاست نیز هر دوره پر رنگ و با کیفیت برگزار می‌شود و در مقایسه با دوره‌های گذشته شاهد ارتقا وتبحر شرکت‌ها در ادبیات مذاکره هستیم.

نژاد سلیم در مورد استفاده از توان داخل برای ساخت تجهیزات و تامین نیاز صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: می‌توان ادعا کرد که ۷۰ درصد از پروژه‌های اجرا شده در صنعت پتروشیمی با بهره‌گیری از ساخت داخل بوده است. پیچیده‌ترین تجهیزات نیز در داخل ساخته شده است پس این امکان برای محققان و دانشگاهیان ما وجود دارد. به عبارت دیگر پتانسیل ساخت تجهیزات در داخل کشور وجود دارد و تنها باید پیوند بین دانشگاهیان و مراکز پژوهشی با صنعت نزدیکتر شود.

وی ادامه داد: نگاه دانشگاهیان تئوریک و نگاه صنعتگران تجاری و اقتصادی است. بر همین اساس صنعتگران به دانشگاهیان اعتماد نکرده‌اند و تعامل این دو گروه پیوسته و مداوم نیست حال آنکه صنعتگران باید ریسک بهره‌برداری از پژوهش را بپذیرند و امکان تولید ایده‌ها و تحقیقات دانشگاهی و پژوهشی را فراهم کنند. شرکت نفت و گاز پارسیان با این دیدگاه از پژوهشگاه‌ها برای تبدیل ایده به محصول تجاری دعوت می‌کند. بر همین اساس شاهد عقد قراردادهای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با واحدهای تولیدی هستیم و امیدواریم در آینده صاحب لیسانس در صنعت پتروشیمی باشیم که نیازمند همت و تعریف یک استراتژی و افق تحقیقاتی و پژوهشی برای صنعت هستیم.