نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

اطلاعات مجری:

نــام: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

شماره تماس

02174501000 –

فکس

74501000

وب سایت

www.iranhomex.ir

آدرس: تهران بزرگراه چمران- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران- سالن 5- طبقه منفی 1 کدپستی:1999613954