نمایشگاه ها

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران 98

نوع نمایشگاه:داخلی

وب سایت:en.miladgroup.net

تلفن:021-44448216

فکس:021-44448216

برگزار کننده شرکت میلاد مبتکر شرق

021-44448216

info@miladgroup.net