نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های فرش دستباف در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های فرش دستباف داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی فرش دستباف سال 1402

سی و یکمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
december-month

until

November 13, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی فرش دستباف سال ۲۰۲۳

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید