نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های فرش دستباف در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های فرش دستباف داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی فرش دستباف سال 1402

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
december-month

until

November 22, 2023
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه فرش دستباف
december-month

until

February 14, 2024
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی فرش دستباف سال ۲۰۲۳

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید