نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های بهداشت، ایمنی و محیط کار در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های بهداشت، ایمنی و محیط کار داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط کار در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی بهداشت، ایمنی و محیط کار سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه ثبت نام در نمایشگاه
تهران
18 تا 21 بهمن 1400
ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد ونجات

تقویم نمایشگاه های خارجی بهداشت، ایمنی و محیط کار سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه
مسکو، روسیه
۲۳ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
نمایشگاه تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه
هانوفر، آلمان
۳۰ خرداد تا ۰۴ تیر ۱۴۰۱
نمایشگاه آتش نشانی و ایمنی هانوفر (INTERSCHUTZ)

انتشار دهید