نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های بهداشت، ایمنی و محیط کار در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های بهداشت، ایمنی و محیط کار داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط کار در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی بهداشت، ایمنی و محیط کار سال 1402

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه ثبت نام در نمایشگاه
تهران
18 تا 21 بهمن 1400
ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد ونجات

تقویم نمایشگاه های خارجی بهداشت، ایمنی و محیط کار سال ۲۰۲۳

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه
مسکو، روسیه
۲۳ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
نمایشگاه تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه
هانوفر، آلمان
۳۰ خرداد تا ۰۴ تیر ۱۴۰۱
نمایشگاه آتش نشانی و ایمنی هانوفر (INTERSCHUTZ)

انتشار دهید