نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های شیلات در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های شیلات داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه شیلات در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی شیلات سال 1401

بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور ، شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته
december-month

until

October 18, 2022
محل برگزاری : گلستان
ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۱
december-month
November 23, 2022

until

November 20, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه بین المللی صنایع شیلات ایران بوشهر 1401
december-month

until

January 10, 2023
محل برگزاری : بوشهر
اولین نمایشگاه فناورانه و دانش بنیان های کشاورزی ، دامپروری و شیلات
december-month

until

January 15, 2023
محل برگزاری : شهر آفتاب
نمایشگاه دام و طیور ، شیلات، آبزیان بوشهر 1401
december-month

until

February 26, 2023
محل برگزاری : بوشهر

تقویم نمایشگاه های خارجی شیلات سال ۲۰۲۲

نمایشگاه صنایع غذایی، کشاورزی، دام و طیور، شیلات، آبزیان و صنایع وابسته
december-month
september 29, 2022

until

September 26, 2022
محل برگزاری : خارج از کشور

انتشار دهید