نمایشگاه ها

Exhibition Industry Association

انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی ارزیابی خود را از تشدید تاثیر اقتصادی کووید-19 بر صنعت نمایشگاهی به روز رسانی کرد

?به علت عدم برگزاری نمایشگاه هایی که در سه ماهه دوم سال 2020 برنامه ریزی شده بودند، حداقل ١٣٤ میلیارد یورو (١٤٥میلیارد دلار آمريكا) از قراردادها منعقد نشدند.

⭕️ ۸۱.۶میلیارد یورو (۸۸.۲میلیارد دلار آمریکا) بازدهی اقتصادی ناشی از فعالیت صنعت نمایشگاهی در پایان سه ماهه دوم سال 2020 محقق نخواهد شد.

?٢٠ مارس، پاریس- انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی ارقام جهانی را منتشر می کند که منعکس کننده تاثیر تعویق و لغو نمایشگاه ها هم برای شرکت های مشارکت کننده و هم صنعت نمایشگاهی در سرتاسر جهان است.

?بر این اساس ، سفارشاتی که شرکت های مشارکت کننده قادر به تضمین آن نخواهند بود، بالغ بر١٣٤.٢ میلیارد یورو (١٤٤.٩میلیارد دلار آمریکا) تا پایان سه ماهه دوم سال 2020 پیش بینی می شود. این رقم، افزایش پنج برابری را نسبت به هفته گذشته (٢٣میلیارد یورو) نشان می دهد که به عدم برگزاری نمایشگاه ها تنها در سه ماهه جاری میلادی مربوط می شد.

?اکنون تمامی بازارهایی که صنایع بابت آنها به نمایشگاه ها وابسته بودند، تعطیل شده اند، این بی سابقه است.

?تعطیلی گسترده نمایشگاه ها در رابطه با کووید- 19 اکنون به آمریکای شمالی و جنوبی نیز رسیده است ، به این معنی که کل نمایشگاه ها و رویدادهای جهان در حال متوقف شدن هستند.

?تا پایان سه ماهه دوم سال میلادی2020 ،٨١.٦ میلیارد یورو (٨٨.٢میلیارد دلار آمریکا) از کل بازدهی اقتصادی که وابسته به صنعت نمایشگاه است،محقق نخواهد شد.

?در تقسیم بندی منطقه ای ارقام محقق نشده عبارتند از :
– ۲۱.۸میلیارد یورو (۲۳.۶میلیارد دلار) و ۳۷۸۰۰۰ شغل معادل تمام وقت ( FTE )در آسیا/اقیانوسیه
– ۲۸.۸میلیارد یورو (۳۱.۱میلیارد دلار ) و۲۵۷۰۰۰ شغل معادل تمام وقت در اروپا
– ۲۹.۲میلیارد یورو (۳۱.۶میلیارد دلار) و۳۲۰۰۰۰ شغل معادل تمام وقت در آمریکای شمالی

?بسیاری از شرکت های خرد و کلان ستون فقرات صنعت نمایشگاهی هستند و عدم فعالیت تجاری، به سرعت آن ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار می دهد.

? انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی با بسیاری از انجمن های کشوری همکاری می کند تا پشتیبانی دولتی و حمایت منطقه ای را برای شرکت هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، فراهم کند.

?مدیر عامل UFI می گوید:از هنگ کنگ گرفته تا دانمارک، نمونه های متعددی هستند که وضعیت اقتصادی آن ها رو به بهبود است. ما از بسیاری از دولت ها درخواست کرده ایم تا از طریق سوبسیدهای فوری و برنامه های اعتباری، آینده بخش صنعت نمایشگاهی را تضمین كنند.

?سرمایه گذاری های آنان نتیجه ای بسیار عالی خواهد داشت. ما برای همه بخش ها و صنایع بازارها و فضاهایی برای ملاقات رو در رو می سازیم و کار و فعالیت آن ها را رونق می بخشیم تا بعد از این شیوع، فعالیت تجاری خود را از سر بگیرند.

?صنعت نمایشگاهی سریع ترین مسیر برای هر نوع بهبود اقتصادی است.

Exhibition Industry Association

?منبع: UFI
?ترجمه:اداره امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد