نمایشگاه ها

تغيير تاريخ برگزاري نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠

تغيير تاريخ برگزاري نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠

قابل توجه كليه متقاضيان مشاركت در نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠

با آرزوي سالي سرشار از سلامتي و موفقيت براي همگان؛
با عنايت به اولويت در نظر گرفتن رفاه حال و سلامت شركت كنندگان و بازديدكنندگان نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠؛ تاريخ برگزاري نمايشگاه با هماهنگي و همكاري همه جانبه شركت سهامي نمايشگاهها به تاريخ ١٣ تا ١٦ مهرماه مصادف با ٤ تا ٧ اكتبر موكول گرديده است.
بديهي است كليه درخواستهاي اوليه ارسالي تا تاريخ مقرر در اسفند ماه ١٣٩٨ به قوت خود باقي خواهد بود.
از كليه متقاضيان مشاركت تقاضا مي گردد كه جهت اطلاع از جزئيات بعدي و تاريخ جانمائي و … اطلاعيه هاي مندرج در وبسايت نمايشگاه و كانال اطلاع رساني :

https://t.me/IranAgroFood2018

را دنبال فرمائيد.

با توجه به عدم امكان حضور فيزيكي ؛ همكاران ما در ستاد برگزاري تا اطلاع ثانوي از طريق ايميل هاي ذيل پاسخگوي شما خواهند بود.

آقاي مرادي نژاد : palarmoradi@gmail.com
خانم معين افشار: palarafshar@gmail.com
خانم تقوي : palartaghavi@gmail.com