نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ایران هلث در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های ایران هلث داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه ایران هلث در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی ایران هلث سال ۲۰۲۲

نمایشگاه بین المللی پزشکی بوشهر 1401
december-month

until

September 28, 2022
محل برگزاری : بوشهر
هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی،تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته
december-month
October 24, 2022

until

October 21, 2022
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی
december-month

until

December 6, 2022
محل برگزاری : فارس
نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و گردشگری سلامت
december-month

until

December 6, 2022
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی ایران هلث سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید