نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های نانو در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های نانو داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه نانو در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی نانو سال 1401

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تهران ۱۴۰۱
december-month
October 4, 2022

until

October 1, 2022
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی نانو سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید