نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های نانو در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های نانو داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه نانو در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی نانو سال 1402

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تهران 1402
december-month
Nov 7, 2023

until

November 4, 2023
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی نانو سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید