نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ایران ریتل شو در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های ایران ریتل شو داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه ایران ریتل شو در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی ایران ریتل شو سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه ثبت نام در نمایشگاه
تهران
9 تا 12 مهر 1400
سومین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری ،رویکردهای صنعت خرده فروشی

تقویم نمایشگاه های خارجی ایران ریتل شو سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه

انتشار دهید