نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های کار در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های کار داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه کار در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی کار سال 1402

سومین نمایشگاه تخصصی توسعه کسب و کار و مشاورین
december-month

until

September 27, 2023
محل برگزاری : مشهد
ششمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران جابکس ۱۴۰۲
december-month

until

January 11, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی کار سال ۲۰۲۳

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید