نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های کار در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های کار داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه کار در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی کار سال 1401

ششمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران جابکس 1401
december-month
january 22, 2023

until

January 19, 2023
محل برگزاری : تهران
سومین نمایشگاه تخصصی توسعه کسب و کار و مشاورین
december-month
February 26, 2023

until

February 23, 2023
محل برگزاری : مشهد

تقویم نمایشگاه های خارجی کار سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید