نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه مشهد

محل برگزاری
دسته بندی نمایشگاه ها
چهارمین نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی کمك آموزشی ولوازم التحریر
december-month
september 24, 2022

until

September 18, 2022
محل برگزاری : تبریز
نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش پاییزه)
december-month
September 21, 2022

until

September 18, 2022
محل برگزاری : مشهد
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران ۱۴۰۱
december-month
September 24, 2022

until

September 21, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه صنایع غذایی، کشاورزی، دام و طیور، شیلات، آبزیان و صنایع وابسته
december-month
september 29, 2022

until

September 26, 2022
محل برگزاری : خارج از کشور
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عراق
december-month
september 30, 2022

until

September 27, 2022
محل برگزاری : خارج از کشور
نمایشگاه بین المللی پزشکی بوشهر 1401
december-month

until

September 28, 2022
محل برگزاری : بوشهر
نمایشگاه بین المللی کتاب
december-month
October 1, 2022

until

September 28, 2022
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط
december-month
october 1, 2022

until

September 28, 2022
محل برگزاری : فارس
نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش
december-month
october 1, 2022

until

September 28, 2022
محل برگزاری : فارس
هیجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب
december-month
october 3, 2022

until

September 29, 2022
محل برگزاری : تبریز
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری و هتلداری (Isfahan Tourism) اصفهان 1401
december-month

until

September 29, 2022
محل برگزاری : اصفهان
بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۱ (TIIE)
december-month
2022 ,Oct 4

until

October 1, 2022
محل برگزاری : تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته ۱۴۰۱
december-month
October 4 2022

until

October 1, 2022
محل برگزاری : تهران
بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۱ (TIIE)
december-month
October 4, 2022

until

October 1, 2022
محل برگزاری : تهران