نمایشگاه ها

عباس احسانی معاون امور نمایشگاهی شد | اخبار نمایشگاه

عباس احسانی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها شد – اخبار نمایشگاه

از سوی حسین زاده:

سرپرست معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها منصوب شد

عباس احسانی معاون امور نمایشگاهی شد | نمایشگاه بین المللی تهران

 

عباس احسانی به عنوان سرپرست معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران  منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ج.ا.ایران،  در حکمی از سوی بهمن حسین زاده، عباس احسانی به عنوان سرپرست معاونت امور نمایشگاهی این شرکت منصوب شد.

حسین زاده در مراسم معارفه سرپرست معاونت امور نمایشگاهی با اشاره به مراتب و شایستگی، تعهد و سوابق اجرایی احسانی گفت: این عنوان، اصلی‌ترین و مهم ترین مسئولیت  بعد از مدیرعاملی نمایشگاه است که با توجه به توانمندیهای آقای احسانی، پیش بینی می شود وی برنامه و طرح های جدیدی برای تحول آفرینی در این حوزه کاری  ارائه دهد.

وی افزود: تاکنون  تمام انتصاباتی که در مجموعه نمایشگاهی جمهوری اسلامی ایران انجام شده ، یک  ترکیب خوب و بدون حاشیه  را در امر اداره و پیشبرد اهداف نمایشگاهی به وجود آورده که انتصاب معاونت جدید امور نمایشگاهی هم در راستای همین ترکیب خوب و سازنده است.

 

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جدید برای برپایی نمایشگاهها تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید به سمتی حرکتی کنیم که نمایشگاه‌ها به صورت مجازی و یا ترکیبی از مجازی و فیزیکی برگزار شود.بنابراین  اگر برپایی مجازی نمایشگاهها، الزامی برای شرایط فعلی باشد، شرکت سهامی نمایشگاه می بایست متولی آن در سراسر کشور باشد.

گفتنی است، احسانی پیش از این در سمت هایی چون مدیر نمایشگاه های داخلی و مدیر طرح و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران فعالیت داشته است.

منبع وبسایت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا