نمایشگاه ها

اولین ستاد اکسپو ۲۰۲۰ در استانها با محوریت شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد تشکیل شد

با پیگیری و مذاکرات انجام شده و موافقت کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی اولین ستاد اکسپو ۲۰۲۰ در استانها با محوریت شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد تشکیل شد . به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، بهمن حسین زاده اعلام کرد: اکسپو ۲۰۲۰ که در همسایگی ایران برپا خواهد شد بهترین فرصت برای معرفی توانمندیها و ظرفیت های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استانها می باشد . کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ در جلسه صبح امروز با دکتر رسولیان معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی که با حضور آقایان صیفی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد، رمضانی مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، آریا مجیدی دبیر اکسپو ۲۰۲۰ دوبی، محبی مدیر امور نمایشگاهی و قدم یاری معاون برنامه ریزی سایت نمایشگاهی مشهد در محل استانداری برگزار گردید بیان داشت: تشکیل ستاد اکسپو با محوریت شرکت نمایشگاهی مشهد در خراسان رضوی با حمایت معاونت اقتصادی که مورد موافقت قرار گرفت یک کار و رویداد مبارک است و موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه توانمندیهای خراسان در تهران که طی جلسه مشترک دیگر در تهران کار را بصورت تخصصی و حرفه ای اجرایی خواهیم نمود . بهمن حسین زاده رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران همچنین افزود: با برگزاری هفته فرهنگی استانها در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی آئین و فرهنگ غنی مردم ایران عزیزمان را به نمایش خواهیم گذاشت .