نمایشگاه ها

بازگشایی نمایشگاه ها فرانسه

بازگشایی مجدد نمایشگاه ها در فرانسه – اخبار نمایشگاه ها

برای اولین بار از شروع همه گیری بیماری کووید-19مرکز Viparis”(ویپاریس ) دربهای خود را برای برگزاری نمایشگاه های تجاری ، نمایشگاه ها ، کنگره ها و سایر رویدادهای مهم، از  اول سپتامبر سال 2020   می گشاید به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای ج. ا. ایران،  شورای جلسات صنعتی فرانسه UNIMEV ، به همراه سایر سازمان های حرفه ای رویدادهای صنعتی ، از مقامات دولتی سؤال کرده اند که آیا ممکن است این رویدادها از اوایل سپتامبر برگزار شود؟

بازگشایی نمایشگاه ها فرانسه

از تاریخ 20 ژوئن 2020با توجه به رضایت بخش بودن وضعیت همه گیری بیماری کووید- 19 در فرانسه ، شورای دفاع و امنیت ملی (NSDC) فرانسه اجرای سیاست قرنطینه برای طیف وسیعی از شرایط از جمله برگزاری تجمعات و گردهمائیها را لغو کرد، به طوری ممکن است ، رویدادهای بزرگتر هم مجدداً برگزار شود.

Viparis فعالیت های تجاری خود را در پاییز در تمام مکان های Ile-de-Franceپاریس آغاز کرد و برای بیش از 40 رویداد در ماه سپتامبر برنامه ریزی شده است.

“ویپاریس اکنون در بهترین و ایمن ترین شرایط ممکن برای میزبانی رویدادها قرار دارد و از اعلامیه مقامات رسمی فرانسه در این خصوص استقبال می کنیم.

ما می خواهیم از همه برگزار کنندگان رویداد خود بخاطر اعتماد مستمر خود به ویپاریس تشکر و قدردانی کنیم.

“به نظر آقای پابلو نخله سرووتی ، مدیرعامل شرکت Viparis، برگزاری ملاقاتهای تجاری از پایه های بهبود اقتصادی این مرکز بوده و پاریس جذابیت خود را به عنوان یک مقصد تجاری و موقعیت بین المللی پیشرو حفظ خواهد کرد. “.

منبع:روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای ج. ا. ایران