نمایشگاه ها

توافق نمایشگاه و شهر آفتاب

توافق نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران و نمایشگاه شهر آفتاب برای همکاری – نشریه اقتصاد و نمایشگاه

خبر خوش برای صنعت نمایشگاهی کشور: مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران و شرکت نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب به منظور مشارکت دو نمایشگاه به توافق رسیدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونان این شرکت در نشستی با اعضای هیات مدیره شرکت نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در خصوص مشارکت دو شرکت به توافق رسیدند.

توافقات نمایشگاه و شهر آفتاب

در این جلسه، اعضای کمیته‌ای حقوقی و مالی از میان معاونان و کارشناسان دو شرکت به منظور بررسی جزئیات و نحوه همکاری نمایشگاه‌ها تعیین شدند‌.

نتیجه بررسی‌های این کمیته پس از ۲۰ روز در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران قرار می‌گیرد و در صورت تائید راهی هیات دولت و شورای شهر خواهد شد تا با تصویب دو نهاد به اجرا در آید.