نمایشگاه ها

حبیبی

جهانگیر حبیبی بار دیگر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی نمایشگاه های بین المللی شد – اخبار نمایشگاه ها

جهانگیر حبیبی عضو هیات مدیره به سمت معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب شد.
به گزارش خبرنگار اخبار نمایشگاهها، با صدور حکمی از سوی بهمن حسین زاده مدیرعامل و‌رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ، جهانگیر حبیبی عضو هیات مدیره این شرکت ،به سمت معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی منصوب شد.
کفتنی است ، جهانگیر حبیبی پیش از این ، در دو دوره همین سمت را بر عهده داشته است و‌ از باتجربه ترین مدیران شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به شمار می آید.