مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد: شروع مرحله دوم شیوع ویروس کرونا باعث شده تهران در وضعیت قرمز قرار بگیرد 

به گزارش اخبار نمایشگاه ها به نقل از صنعت کار، نمایشگاه بین المللی تهران که فعالیت خود را از ۲۴ خرداد با مجوز رسمی شروع کرده بود روبه تعطیلی رفت
دکتر بهمن حسین زاده با اشاره به اینکه قبل از شروع نمایشگاه ها ۴ پروتکل تدوین و به تایید وزارت بهداشت رسیده بود گفت: شرکت نمایشگاه ها با ۴۰ سالن ۶۵ هکتار وسعت چندین بار از مسولان وزارت بهداشت دعوت کرد که در زمان برگزاری نمایشگاه ها نیز حضور داشته باشنند تا از وضعیت رعایت پروتکل ها ی بهداشتی بازدید کنند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی در پایان افزود مشکل موقت بزودی حل می شود و صنعت نمایشگاهی با ۳۳ هزار شاغل و کارگران روزمزد نیازمند همکاری بیشتر مسولان است.

منبع: صنعت کار