نمایشگاه ها

دکتر بهمن حسین زاده

دکتر بهمن حسین زاده از گزینه های مطرح سرپرستی وزارت صمت – اخبار نمایشگاه ها

معاون وزیر صمت و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا ،به عنوان گزینه محتمل سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سوابق پرباری که در حوزه اقتصاد و صنعت دارد می تواند در این شرایط بحرانی کشور ، بر وضعیت حساس و پر تلاطم وزارتخانه صمت تاثیرگذار بوده و ثبات را به ارمغان بیاورد.

در کارنامه وی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا و کارشناس و متخصص به حوزه صنعت ،معدن و تجارت و جز مطرح ترین گزینه های جدی برای تصدی سکان هدایت وزارتخانه صمت می باشد.

منبع: مجله کافه اقتصاد