نمایشگاه ها

سیزدهمین نمایشگاه غلات آرد نان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی غلات،آرد و نان – اخبار نمایشگاه ها

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی غلات،آرد و نان
The 13th International Grain,Flour &Bakery Industry Exhibition
ستاد برگزاری نمایشگاه
تلفن:02188070833

لینک عضویت در کانال اطلاع رسانی نمایشگاه:
https://t.me/ibexexhibition

وبسایت رسمی نمایشگاه:
www.ibex.ir

ایمیل نمایشگاه:
info@ibex.ir