نمایشگاه ها

نمایشگاه مالزی

لزوم تمایز بین رویدادهای تجاری و تجمعات – اخبار نمایشگاه ها

شورای رویدادهای تجاری مالزی (becm) از دولت خواسته بین رویدادهای تجاری و تجمعات گسترده تمایز قائل شود.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای ج. ا. ایران، شورای رویدادهای تجاری مالزی (becm) از دولت خواست بین رویدادهای تجاری و تجمعات گسترده با هدف تعیین تاریخ شروع مجدد برای این بخش مهم اقتصادی  تمایز قائل شود

برپایه این گزارش، در حال حاضر براساس دستورالعمل کنترل حرکت (cmco) برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها ممنوع است.

آلن پریور ،رئیس شورای رویدادهای تجاری مالزی Becm ، اعلام کرد، مهم این است که دولت درک کند که صنعت رویدادهای تجاری می تواند با خیال راحت تحت روشهای جامع استاندارد عملیاتی (SOPs) فعالیت کند.

وی افزود:  اماکن و رویدادهای تجاری مالزی می توانند محیط هایی کنترل شده همراه با استانداردهای عملیاتی باکیفیت را برای اطمینان از سلامتی و ایمنی افراد ارائه دهند و همیشه در حال فعالیت خواهند بود.

به گفته  پریور، یکی از دغدغه های اصلی صنعت رویدادهای تجاری این است که این بخش نباید مشمول محدودیت های تجمعات گسترده ای مانندعروسی ها ، اجتماعات مذهبی ، رویدادهای ورزشی و کنسرت هایی باشد که اعمال قانون می شوند.

وی اظهار داشت: “محلهای برگزاری رویداد ها برای شهرها و مناطق خود، بعنوان موتورهای اقتصادی هستند و درآمد قابل توجهی درقالب سفر و اشتغال ایجاد می کنند. به همین دلیل است که با مشورت با صنعت ، دستورالعملهای های کاملاً جامعی را ایجاد کرده ایم که تمرکز ما را بر تضمین امنیت کارمندان ، مشتریان ، تأمین کنندگان و شرکت کنندگان نشان می دهد.

وی ادامه داد: نهایتاً ذینفعان صنعت، این دستورالعملها را به دفتر کنوانسیون و نمایشگاه های مالزی (MyCEB) ارسال کرده اند، که به نوبه خود آنها را به نهادهای دولتی ذیربط ارسال کرده اند.

رئیس شورای رویدادهای تجاری مالزی اظهار امیدواری کرد که این اقدامات تلاش صنعت ما را در همکاری با مقامات دولتی ذیربط برای تسهیل در بازگشایی بخش صنعت رویدادهای نمایشگاهی و تجاری که نقش مهمی در تحریک و انگیزش اقتصاد مالزی دارند، نشان دهند

منبع: روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای ج. ا. ایران