نمایشگاه ها

مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی جهت تعین اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان در تاریخ ۹۸/۴/۱ با حضور حداکثری اعضا برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا.ایران، در این جلسه مهردادپناهی با ۸۷ رای، سعید غریب زاده ۸۲ رای و رضا دارابی ۷۹ رای اعضای هیات مدیره اصلی و آقایان سرآبادانی با ۴۱ رای و نصراله زاده با ۳۷ رای به عنوان علی البدل و همچنین آقایان هوشمند جوزانی با ۱۰۳ رای و مرتضی بیدی با ۱۰۰ رای به عنوان بازرسان و آقای حسنعلی موبدی با ۶۵ رای بعنوان علی البدل انتخاب گردیدند . شایان ذکر است آرای ماخوذه توسط دیگر کاندیدها جهت عضویت در هیات مدیره به این ترتیب می باشد: مجتبی حسینی پناهنده ۳۳ رای، صادق روستایی ۱۹ رای، سجاد سیبی ۱۲ رای، اکبر صادقی نسب ۲۱ رای، رضا مجتهدی ۱۴ رای، آریا مجیدی ۳۴ رای، سعادت مرادی ۳۵ رای، مصطفی مستمری ۱۱ رای، میترا موسوی نظری ۱۳ رای و سید حبیب نقوی حسینی ۳۰ رای اخذ نمودند . همچنین آرای ماخوذه توسط دیگر کاندیدها جهت بازرس نیز به ترتیب ذیل می باشد: صمد آزادی ۶ رای، محمد جواد خدرویسی ۶ رای، مهدی ربیعی ۵۵ رای و محمود رسولی ۳۰ رای.