نمایشگاه ها

نمایشگاه سوغات و هدایا، مبلمان شهری و گل گیاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خراسان شمالی برگزار شد.

این نمایشگاه عصر امروز فعالیت خود را در فضایی به وسعت 2 هزار متر آغاز کرد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ،استان‌های شرکت کننده در این نمایشگاه را از تهران، تبریز،همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان،کرمانشاه،بروجرد، یزد و ارومیه عنوان کرد.

قربانی در حاشیه گشایش این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه از امروز تا 9 تیرماه به مدت هفت روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خراسان شمالی برپا است.

وی ساعات بازدید از نمایشگاه سوغات و هدایا، مبلمان شهری و گل گیاه را طی مدت برپایی نمایشگاه 17 تا 22 عنوان کرد.

نمایشگاه بین‌المللی خراسان شمالی در محل تخته ارکان در جنوب بجنورد قرار دارد.