نمایشگاه ها

حضور مهندس جمالی در نمایشگاه ایران متافو

حضور مهندس جمالی، مدیرعامل هلدینگ توکا فولاد، به اتفاق مدیران عامل محترم، شرکت های تولیدی مجموعه، در نمایشگاه بین‌المللی متافو تهران.