نمایشگاه ها

هاشمی رفسنجانی در نمایشگاه چاپ و بسته بندی

حضور محسن هاشمی رفسنجانی، رئيس شورای شهر تهران در نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته.