نمایشگاه ها

دعوت عمومی مهندس سیدمجید صدری، مدیر عامل شرکت «مخابرات ایران»:

هموطنان سرویس‌ها و خدمات متنوع شرکت مخابرات را در تلکام تجربه کنند

شرکت «مخابرات ایران» با حضور موثر و چشمگیر خود در نمایشگاه تلکام پلاس 1398 به عنوان بزرگ‌ترین‌ رویداد‌نمایشگاهی حوزه ICT کشور، همچون همیشه حرف‌های تازه و مهمی برای گفتن دارد. شرکت مخابرات ایران باهدف تعامل با بازیگران حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات کشور و با محصولات متنوع و حضور مبتنی برارائه سرویس (B2B) در نمایشگاه تلکام پلاس حضوریافته است. ارائه سرویس‌های اینترنت اختصاصی،اینترانت، MPLS، VPLAS، VLAN و PTP/PTMP درنمایشگاه تلکام پلاس از دیگر برنامه های شرکت مخابراتایران در این نمایشگاه است. برای اطلاع بیشتر از فعالیت‌ها و اقدامات جدید شرکت مخابرات ایران با مهندس سید مجید صدری، مدیر عامل خبره و توانمند این شرکت به گفت و گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

مهندس سیدمجید صدری با تاکید براینکه فناوری‌های مخابراتیاین امکان را فراهم کرده است که انسان به طور همزمان حضورفراگیر در همه جا و ارتباط با همه را تجربه کند، گفت: بر اساسرویکرد جدید در نمایشگاه تلکام پلاس، شرکت مخابرات ایران باحضور در میز‌های گفتگو با سازمان‌ها و شرکت‌های کارفرمایی،صندوق‌های حامی بخش‌های دولتی، آماده مذاکره و تعامل بهمنظور گسترش بازار حوزهICT و پاسخ‌گویی به پرسش‌هایبازدیدکنندگان با رویکرد تحقق ارتباطی فراگیر در بخش هایمختلف صنعت ارتباطات کشور است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از ارایه سرویس نمایش آدرستماس گیرنده (فَراد) در نمایشگاه خبر داد و افزود: سرویسنمایش آدرس تماس گیرنده (فَراد)، خدمتی است که در آن، آدرس مشترکین تلفن ثابت، بر اساس آدرس ثبت شده در پایگاه داده شرکت مخابرات ایران مربوط به شماره تلفنی که از طریق آن تماس حاصل شده، به مراکز امدادی مانند پلیس، مرکز فوریت‌های پزشکی، آتش نشانی و … ارسال میشود.

مهندس سیدمجید صدری با بیان اینکه این سرویس (فَراد) به منظور تسریع در فرآیند عملیات امدادرسانی طبق نمودار ذیل ارائه شده است، تصریح کرد: با راه‌اندازی این سرویس، مراکز امداد و نجات قادر خواهند بود تا آدرس تماس گیرنده را بدون درخواست از مشترک در اختیار داشته و عملیات امداد و نجات را با سرعت بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: با به کارگیری این خدمت مشکلات مربوط به مزاحمتهای تلفنی و ارسال اطلاعات دروغین برای مراکز امدادی به دلیل مشخص شدن آدرس تماسگیرنده به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

نمودار

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به ارائه سرویس‌هایمتنوع به مشتریان شرکت مخابرات ایران و پاسخ مثبت به نیازهای مشتریان خود در هر جا گفت: علاقه‌مندان می‌توانند باحضور در سالن 38B نمایشگاه بین‌المللی تلکام پلاس، ازمحصولات و سرویس‌های مختلف شرکت مخابرات ایران در ایننمایشگاه بازدید به عمل آورند.