نمایشگاه ها

متروی نمایشگاه؛ راهگشای ترافیک شمال تهران

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تفاهم نامه ایجاد ایستگاه مترو نمایشگاه در زمان تصدی وی در شرکت مترو تهران، گفت: پس از رفتن من از این شرکت دیگر این مساله پیگیری نشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: تفاهم نامه مترو با نمایشگاه بین المللی در زمانی که بنده مدیرعامل مترو بودم منعقد شد و قرار بود عملیاتی شود، اما زمانی که از مترو رفتم خیلی پیگیری نشد و به دنبال پاک کردن صورت مسئله بودند.

وی افزود: خوشبختانه مجموعه BRT و مترو گسترش یافته و تفاهم نامه‌ احداث مترو در نمایشگاه بار‌ها امضاء شده است، اما متاسفانه به آن عمل نمی شود. در شرایط امروز نقش مترو مصلی در نمایشگاه مطبوعات و کتاب بسیار تاثیر گذار است و در نمایشگاه بین المللی هم می تواند موثر باشد.

هاشمی  که با تلویزیون اینترنتی نمایشگاه بین المللی ایران گفت و گو می کرد، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه ها برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد. با برگزاری منظم نمایشگاه های داخلی و بین المللی و استقبال مردم از آنها می توان از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت کرد.

او ادامه داد: در برخی از نمایشگاه‌ها با توجه به تخصصی بودن و همچنین پرمخاطب بودن آنها انتقال بازدیدکنندگان از طریق روش‌های بهینه مانند روش‌های ریلی و مترو باید صورت گیرد تا استقبال مناسبی از تولیدات داخلی شود.

هاشمی افزود: مهم ترین نکته این است که انتقال بهینه افراد به نمایشگاه ها چگونه انجام می شود، باید از ورود خودروها به این مناطق جلوگیری و حمل و نقل عمومی تقویت شود. زیر ساخت ها مهیاست و منتظر تزریق تجهیزات هستیم.