نمایشگاه ها

کارگاه های آموزشی و برنامه های جانبی در سومین روز نمایشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های جانبی در سومین روز نمایشگاه.


-نکات اجرایی و طراحی سازه‌های LSF
-بررسي قوانين و شرايط فعلي بازار ايران