نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

چهارمین نمایشگاه بین المللی طلا ، جواهر ، نقره ، ساعت و گوهر سنگ ها

چهارمین نمایشگاه بین المللی
طلا ، جواهر ، نقره ، ساعت و گوهر سنگ ها
16 تا 19 مرداد ماه 1398
ساعت بازدید: 16 تا 22
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس