نمایشگاه ها

کرونا، نمایشگاه های فرش دستباف و صنایع دستی را به تعویق انداخت

 نمایشگاه های فرش دستباف و صنایع دستی به دلیل وضعیت قرمز کرونا در تهران به تعویق افتاد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، بیست ونهمین نمایشگاه فرش دستباف و سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی که قرار بود در تاریخ یکم الی هفت شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شود به دلیل وضعیت قرمز کرونایی در شهر تهران، به تعویق افتاده است.

گفتنی است؛ تاریخ جدید برگزاری نمایشگاه های فرش دستباف و صنایع دستی متعاقبا اعلام خواهد شد.