نمایشگاه ها

نهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان بندرعباس به روایت تصویر

نمایشگاه بین‌المللی بندرعباس از بیستم تا بیست و سوم بهمن‌ماه و به مدت چهار روز در قالب نهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان، میزبان برندهای مطرح این حوزه بود.
در این نمایشگاه تخصصی که با رویکرد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن، انبوه‌سازی و صنعت برق برگزار ‌شد، بیش از ۷۰ شرکت از استان‌های هرمزگان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، اردبیل، یزد، کرمان و جزیره قشم حضور داشتند و به ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای خود پرداختند.