نمایشگاه ها

نفت و گاز

تغییر تاریخ برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – اخبار نمایشگاه ها

ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی در اطلاعیه ای از تغییر تاریخ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبر داد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها بر اساس این اطلاعیه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تقویم نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران، بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نیمه دوم مهرماه 1399 برگزار می شود.
همچنین تاریخ دقیق برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.