دیران صنایع زمانی می‌توانند در کسب جایگاه مناسب در بازار‌‌‌های جهانی عملکرد مطلوبی داشته باشند که نگاهی عمیق به نیاز مشتریان و صادرات داشته باشند و در به‌کارگیری استراتژی‌‌‌های مدیریتی عملکرد مطلوبی نشان دهند. دستیابی به این هدف تنها در صورت حضور پررنگ در بازار‌‌‌های مختلف صنعتی امکان‌‌‌پذیر است.

هاشمی در ادامه از تمام کسانی که به هر نحوی در صنعت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند دعوت کرد تا از بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت که در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آبان ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، دیدن فرمایند.