نمایشگاه ها

نمایشگاه ورزش

نوزدهمین نمایشگاه ورزش برگزار می شود – اخبار نمایشگاه ها

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها، نوزدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا می شود.

این نمایشگاه قرار است 5 الی 8 مهر ماه 1399 برگزار شود.