نمایشگاه ها

بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا

فرمانده سپاه فجر فارس: نمایشگاه مقابله با کرونا فرصتی برای ارائه خدمت بهتر مدیران اجرایی است – اخبار نمایشگاه ها

فرمانده سپاه فجر استان فارس، نمایشگاه مقابله با کرونا را فرصتی برای ارائه خدمات بهتر برای مدیران اجرایی عنوان کرد.
سردار یداله بوعلی در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه مقابله با کرونا(تهدیدها و دستاوردها) که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس برگزار شده است، بیان کرد: در این نمایشگاه بحث هم افزایی وجود دارد و همه کسانی که در زمینه موضوع مقابله با کرونا فعالیت می کنند ممکن است نسبت به توان یکدیگر آگاهی نداشته باشند که این نمایشگاه می تواند برای هر یک از کارهایی که در اینجا انجام شده است یک متمم باشد.
وی ادامه داد: هر کسی در هر نقطه ای از کشور در بحث تولید مواد شوینده، تولید مواد ضد عفونی تا دستگاههای شوینده و ضد عفونی کننده و تولید ماسک و تولید کیت های مختلف کارهایی انجام می دهد اما در این نمایشگاه همه دست اندرکاران در یک نقطه جمع شده اند که این خود یک تبادل اطلاعاتی را به دنبال دارد و دستگاهها و تولیدات با هم مقایسه می شوند و هر کدام می توانند به یک نتیجه برسند که این خود یک وجه اشتراک بسیار مهم به شمار می آید.
بوعلی ادامه داد: برای مدیران اجرایی هم که در رابطه با مدیریت کشور و به خصوص مقابله با کرونا مسئولیت دارند این یک فرصت و کمک است که با بازدید از این نمایشگاه از ظرفیت کشور و استان در خصوص مبارزه با کرونا مطلع شوند و تصمیمات بهتری را برای این موضوع اخذ کنند زیرا وقتی از داشته ها و دستاوردهای خود اطلاع نداشته باشیم نمی توانیم به خوبی تصمیم بگیریم.
بوعلی اظهار کرد: مدیران همچنین در بازدید از این نمایشگاه نسبت به بسیاری از تولیدات آگاهی پیدا می کنند که این تولیدات با چه کیفیت و با چه ظرفیت و با چه قیمتی در کجا وجود دارد و این می تواند در مدیریت بهتر آنان هم تاثیر بگذارد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس در پایان با تاکید بر اینکه برپایی این نمایشگاه در این شرایط که می گوییم همه چیز تعطیل است یک ایده است، گفت: جا دارد از مدیریت این نمایشگاه که در این شرایط کرونایی ابتکار ارزشمندی به خرج داده اند تقدیر کنیم که کسانی را که در عرصه مقابله با کرونا فعالیت نموده، زحمت می کشند و موجبات تولید و آگاهی بخشی در این موضوع هستند را گردهم آورده اند و برای آنان فرصتی پیش آورده اند تا اقداماتی را که انجام داده اند و خدماتی را که ارائه می دهند به نوعی به نمایش بگذارند.

بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا1 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا2 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا3 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا4 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا 5 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا6 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا7 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا8 بازدید از نمایشگاه مقابله با کرونا9