نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی اصفهان

ارتقای قابل توجه شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در سال 98 – اخبار نمایشگاه ها

بر اساس حسابرسی های انجام شده، در شرایط تحریم های شدید اقتصادی و مشکلات ناشی از آن که مشکلات زیادی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان موفق شده شاخص‌های مالی و عملکردی خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، بر اساس حسابرسی‌های انجام شده، سود عملیاتی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در سال 98 نسبت به سال 97، با افزایش 124 درصدی همراه بوده که این میزان رشد نشان از موفقیت عملکردی و مالی این شرکت است.

همچنین بر اساس این گزارش سود خالص در سال 98 نسبت به سال 97 با افزایش چشمگیر 232 درصدی همراه بوده است،

 از سوی دیگر حاشیه سود قبل از مالیات شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در سال 98 به 34 درصد رسیده که رقم قابل توجه ای است.

نکته جالب توجه در این گزارش کاهش هشت درصدی هزینه ها آن هم در شرایط تحریم های اقتصادی است که نشان می دهد این شرکت با مدیریت قوی و ایجاده بهره وری بالا، شاخص های مالی و عملکردی خود را به طرز چشمگیری افزایش داده است.