نمایشگاه ها

نشست مشترک ایران و جمهوری آذربایجان

نشست اعضای کمیسیون مشترک همکاری ایران و جمهوری آذربایجان – اخبار نمایشگاه ها

نشست اعضای کمیسیون مشترک همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به ریاست حسین پیرموذن ریاست اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی استان اردبیل در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد

نشست اعضای کمیسیون مشترک همکاری ایران و جمهوری آذربایجان، با توجه به مرز مشترک، یک پتانسیل ویژه برای فعالیت های تجاری محسوب می شود و فرصت بسیار مناسبی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور همسایه است تا با استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود بین دو کشور سطح ارتباطات اقتصادی گسترش یابد.