نمایشگاه ها

لوگو جدید نمایشگاه بین‌المللی اصفهان رونمایی شد – اخبار نمایشگاه ها

با حضور شهردار اصفهان از لوگو جدید نمایشگاه بین‌المللی اصفهان رونمایی شد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها ، شهردار اصفهان که به همراه جمعی از متمعدان اصفهانی از آخرین مراحل آماده سازی آغاز بکار نمایشگاه دایمی و جدید اصفهان بازدید می کرد از لوگوی جدید هم رونمایی کرد.