نمایشگاه ها

به دستور دکتر زمانی بخش اخبار نمایشگاه های استانی در پورتال شرکت فعال گردید

اولین اقدام در جهت هم افزایی و تعامل بیشتر سایت های نمایشگاهی سراسر کشور با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها، این اقدام در جهت تقویت و احیای شورای روابط عمومی و ارتباط دو سویه نمایشگاه های سراسر کشور با مرکز موجب تقویت صنعت نمایشگاهی کشور خواهد شد.

در سطح کشور 31 سایت نمایشگاهی فعالیت می کنند که درطی سال با میزبانی از نمایشگاه های داخلی و بین المللی نقش مهمی در رشد و رونق اقتصادی ، تجاری و صنعتی کشور ایفا می نمایند.

شایان ذکر است یکی از برنامه های جامع  مدیریت جدید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران تقویت هم افزایی ، تبادل دانش و اطلاعات پیرامون صنعت نمایشگاهی می باشد.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به پورتال شرکت به آدرس iranfair.com  از بخش ویژه ( اخبار نمایشگاههای استانی ) از آخرین اطلاعات و خبرهای مربوط به استان های سراسر کشور بهره مند شوند.