نمایشگاه ها

دکتر حسین زاده

آماده سازی زیرساخت برگزاری یکی از شاخص ترین نمایشگاه های تخصصی قاره آسیا – اخبار نمایشگاه ها

 دکتر بهمن حسین زاده مطرح کرد: نمایشگاه بین المللی تهران در حال آماده سازی زیرساخت برگزاری یکی از شاخص ترین نمایشگاه های تخصصی قاره آسیاست 

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور فعالانه و مشارکت برندهای تولیدی و صنعتی صنعت تاسیسات بعنوان یکی از شاخه های مهم صنعت ساختمان بمدت ۴روز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برای متخصصان و مهندسان ایرانی برگزار می گردد.

گفتنی است؛ نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی و گرمایشی از 30 مهر الی 3 آبان ماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.