نمایشگاه ها

ویدئو/ گفتگوی اختصاصی با هیات تجاری افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی ساختمان – نشریه اقتصاد و نمایشگاه

گفتگوی اختصاصی واحد روابط عمومی اتاق تعاون ایران با مسئول پذیرش و اعضای هیات تجاری کشور افغانستان در حاشیه دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان.