نمایشگاه ها

راهكاري بازگشايي دوباره نمايشگاه هاي جهان – اخبار نمایشگاه ها

سید رضا قندیلی
اكنون رويدادهاى تجارى و تخصصي مراكز نمايشگاهى جهان مشابه يكديگر دوباره در حال آغاز بكار هستند.

پروتكل ها و راهكاري مشترك جهانى نمايشگاه ها شامل موارد زیر می شود:

  • استفاده اجباري تمامي مخاطبان از ماسك
  • استفاده از نرم افزارهاى تست سلامت ( ريجستري و نرم افزار ماسك)
  • ضدعفونى دست ها و غرفه ها
  • رعايت فاصله اجتماعى
  • تست دماى بدن قبل از ورود به سالن نمايشگاه