نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های نفت و گاز در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های نفت و گاز داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه نفت و گاز در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی نفت و گاز سال 1402

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی
december-month

until

October 8, 2023
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی نفت و گاز سال 2023

نمایشگاه نفت و گاز تانزانیا
december-month

until

September 28, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, تانزانیا
نمایشگاه نفت و گاز قزاقستان (KIOGE)
december-month

until

September 29, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, قزاقستان
نمایشگاه نفت و گاز کنیا
december-month

until

October 7, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, کنیا
نمایشگاه و همایش نفت و گاز ترکمنستان (OGT)
december-month

until

October 26, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, ترکمنستان
نمایشگاه نفت و گاز سنگاپور (OSEA)
december-month

until

November 3, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, سنگاپور
نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی (ADIPEC)
december-month

until

November 15, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, امارات متحده عربی
نمایشگاه نفت و گاز آسیا (OGA)
december-month

until

December 7, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, مالزی
نمایشگاه نفت و گاز بصره
december-month

until

December 14, 2023
محل برگزاری : خارج از کشور, عراق

انتشار دهید