نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های نفت و گاز در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های نفت و گاز داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه نفت و گاز در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی نفت و گاز سال ۱۴۰۱

نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت
december-month

until

February 6, 2023
محل برگزاری : اهواز

تقویم نمایشگاه های خارجی نفت و گاز سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید