نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

گزارش وضعیت شیوع کرونا و تاثیر آن بر صنعت نمایشگاهی اروپا

?گزارش وضعیت شیوع کرونا_ تاثیر آن بر صنعت نمایشگاهی اروپا و اقتصاد به طور کل درخواست حمایت به منظور جلوگیری از ورشکستگی و آمادگی برای بهبود

European-Exhibition-Industry

?بار دیگر توجه شما را به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت نمایشگاهی جلب می کنیم. نمایشگاه ها و رویداد های تجاری اولین صنعتی هستند که تحت تاثیر قرار گرفته اند و این اوضاع تا پایان ماجرا به سرعت ادامه خواهد داشت.

?تنها بعد از چند هفته شاهد تاثیرات مخرب کووید – 19 بر صنعت نمایشگاهی بوده ایم. در تمامی جهان انجمن های نمایشگاهی خواهان پشتیبانی دولت شده اند، لطفا برای تخفیف تاثیرات مخرب و جلوگیری از ورشکستگی شرکت های نمایشگاهی و از دست رفتن مشاغل حمایت کنید. ما هم اکنون به کمک نیاز داریم. در این صورت است که نمایشگاه های تخصصی و نمایشگاه های عمومی قادر خواهند بود با شروع بهبود اوضاع، نقش مهم و حیاتی خود را در اقتصاد ایفا کنند.

?تعداد نمایشگاه های لغو شده و یا به تعویق افتاده در اروپا: بالغ بر٣٣٠٠ مورد
شیوع ویروس کرونا در ابتدا موجب ایجاد وضعیت پیچیده ای در کاهش تعداد رویدادها شد، اما در ادامه عملا تمامی نمایشگاه ها در سرتاسر جهان به سمت تعطیلی پیش رفته اند. بالغ بر١٠٠٠٠ نمایشگاه تاکنون در سطح جهان معوق یا کنسل شده اند. در آغاز پیامد اصلی را در آسیا احساس کردیم و تاکنون بیش از٣٣٠٠ نمایشگاه در اروپا نیز معوق یا کنسل شده اند، همچنین در آمریکا تمامی نمایشگاه ها متوقف شده اند.

?بسیاری از نمایشگاه های اروپا از نو زمانبندی شده اند تا در ادامه سال برگزار شوند، اما هم اکنون اکثر آن ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند. این امر تاثیرات دومینویی برای بسیاری از صنایع خواهد داشت. هم شرکت های برگزارکننده و هم شرکت هایی که در نمایشگاه ها مشارکت می کنند، از این لغو و تعویق آسیب می بینند.

?خسارت وارده به شرکت ها به واسطه عدم مشارکت در نمایشگاه ها در اروپا تاکنون٣٩ میلیارد یورو

شرکت هایی که در نمایشگاه ها شرکت می کنند، محصولات و خدمات خود را به معرض نمایش می گذارند و موجب رونق کسب و کار می شوند.

?بهار امسال در اروپا به واسطه لغو نمایشگاه ها و عدم فروش،٣٩ میلیارد یورو خسارت رسیده است. در سطح جهان، کل ضرر ناشی از فروش به١٣٤.٢ میلیارد یورو تا پایان سه ماهه دوم2020 ، تخمین زده شده است.

?منبع: اتحادیه صنعت نمایشگاهی اروپا (EEIA )
?ترجمه:اداره امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشه