نمایشگاه ها

همکاری ستاد اکسپو 2020 با شرکت WEA

شرکت WEA با ستاد ایرانی در اکسپو 2020 دبی همکاری خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ستاد اکسپو 2020 دبی با اعضای شرکت WEA روز گذشته نشستی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ستاد اکسپو 2020 دبی با اعضای شرکت WEA روز گذشته نشستی برگزار کردند.

در این نشست شرکت WEA توانمندی های خود در حوزه های فنی و بازاریابی را به ستاد اکسپو 2020 دبی معرفی کرد و از آمادگی لازم برای همکاری با ستاد ایرانی در این رویداد مهم در حوزه های فنی و اقتصادی خبر داد.

در مقابل نیز ستاد اکسپو 2020 دبی همکاری خود با این شرکت را کلید زده و امروز 13 شهریور ماه نیز نشست تخصصی فنی بین طرفین برگزار می شود.

گفتنی است، اکسپو 2020 دبی اولین اکسپو در خاورمیانه است که از 29 مهر 1399 مطابق با 20 اکتبر 2020 آغاز می شود و تا 21 فروردین 1400 مطابق با 10 آوریل 2021 ادامه خواهد داشت. این رویداد مهم در طول فعالیت 6 ماهه خود میزبان 25 میلیون نفر از سراسر جهان خواهد بود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه در اکسپو 2020 دبی در پاویون ویژه خود میزبان بازدید کنندگان است.

در این نشست شرکت WEA توانمندی های خود در حوزه های فنی و بازاریابی را به ستاد اکسپو 2020 دبی معرفی کرد و از آمادگی لازم برای همکاری با ستاد ایرانی در این رویداد مهم در حوزه های فنی و اقتصادی خبر داد.

در مقابل نیز ستاد اکسپو 2020 دبی همکاری خود با این شرکت را کلید زده و امروز 13 شهریور ماه نیز نشست تخصصی فنی بین طرفین برگزار می شود.

گفتنی است، اکسپو 2020 دبی اولین اکسپو در خاورمیانه است که از 29 مهر 1399 مطابق با 20 اکتبر 2020 آغاز می شود و تا 21 فروردین 1400 مطابق با 10 آوریل 2021 ادامه خواهد داشت. این رویداد مهم در طول فعالیت 6 ماهه خود میزبان 25 میلیون نفر از سراسر جهان خواهد بود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه در اکسپو 2020 دبی در پاویون ویژه خود میزبان بازدید کنندگان است.