نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران:

از افزایش تعداد رویدادهای برگزاری تا راه‌اندازی گمرک نمایشگاهی

علی مرادی، رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ج.ا.ایران، معاونین و مدیران ارشد شرکت نمایشگاه‌ها گفت: عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران در سال 98 ارتقا کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای را نشان میدهد که این امر نتیجه زحمات کلیه مدیران و همکاران نمایشگاهی به خصوص هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی و زحمات و تلاش های مضاعف برگزارکنندگان نمایشگاه ها و بخش امور نمایشگاهی است.